Sách hỗ trợ khách hàng

trong quá trình thiết kế

Sách ý tưởng

do khách hàng cung cấp

– Văn bản trên thiết kế

– Logo thương hiệu

– Hình ảnh khách hàng mong muốn

– Giấy chứng nhận, huy hiệu, mã vạch…

Sách giải pháp

do designer xử lý

– Hình ảnh tự do

– Biểu tượng tự do

– Nền background

– Logo chung

Sách top dự án

cần xử lý đặc biệt

– Hình ảnh công ty trong thiết kế profile

– Hình ảnh sản phẩm

– Hình ảnh đội ngũ

– Hình ảnh bản quyền

Top ý tưởng ngành profile

mẫu chọn theo mã số

Tải sách top 10 thiết kế profile ngành ẩm thực
Tải sách top 10 thiết kế profile ngành Y tế
Tải sách top 10 ý tưởng thiết kế profile ngành kiến trúc
Tải sách top 10 thiết kế profile ngành xây dựng
Tải sách top 11 thiết kế profile ngành xây dựng
Tải sách top 10 thiết kế profile ngành làm đẹp
Tải sách top 12 thiết kế profile ngành công nghê
Tải sách top 10 thiết kế profile ngành xây dựng phần 2
Tải sách top 10 thiết kế profile ngành Bất động sản